Amanda och dyslexin

Loading the player...

Bokstavstokig dyslektiker

Amanda Aronsson jobbar som bibliotekarie och är liksom många andra bibliotekarier bokstavstokig. Amanda är också dyslektiker. För Amanda var grundskolan i slutet av 90-talet och i början av 00-talet med dyslexi oerhört påfrestande. Att komma till Linnéuniversitetets program för bibliotek- och informationsvetenskap var en dröm i jämförelse. Amanda gästade vårt IKT-café för att prata om sin skolgång och hennes liv idag som dyslektiker samt de hjälpmedel hon använder sig av i vardagen.

Åsså har jag dyslexi

Vad har Albert Einstein, HC Andersen och Selma Lagerlöf gemensamt? Samtliga hade läs- och skrivsvårigheter. Dyslexi är vanligare än vad många tror. Under vecka 41 pågår Europeiska dyslexiveckan. Årets tema är rätten att läsa. Vår filmpedagog Maria Kriivel har listat användbart av-material i mediekatalogen kopplat till dyslexi.

>> Till dyslexitemat

Att fly och att vara på flykt

60 miljoner runt om i världen befinner sig just nu på flykt undan krig, konflikt, våld, övergrepp, förföljelse och terror. 38 miljoner var på flykt i sitt eget land. De flesta som tvingas lämna sitt land kommer inte längre än till närmaste grannland. Vi måste få kunskap, vi får inte blunda. I mediekatalogen finns material - använd det!

>> Till temasidan

Väck läslusten med Läshörnan

Läsning och läsförståelse spelar en viktig roll för elevers lärande. Vi vill bidra till en god läskultur och öka läsförståelsen bland länets elever. Vi tillhandahåller därför tjänsten "Läshörnan" i mediekatalogen under begränsad tid. Licenserna delas ut till intresserade lärare som vill jobba med digital läsning med sin klass.

Från information till kunskap?

Från information till kunskap - hur går det till? Vår IKT-pedagog Hanna erbjuder fortbildningar i hur vi kan hjälpa eleverna med att skapa kunskap av information. Hanna förser er med verktyg och metoder för hur arbetet med informationssökning i skolan kan gå till och hur vi kan jobba för att eleverna ska bli bättre på att lära.

Intressant och viktig fortbildning - läs mer här!

Nationella prov på datorn

Du är välkommen till vårt IKT-café där vi kommer att gå igenom hur vi kan anpassa de nationella proven till elever med särskilda behov. Vi har bjudit in Camilla Jönsson som arbetar som IKT-pedagog på AV-Media i Kronoberg. Camilla kommer att gå igenom de olika ämnena för år 3, 6 och 9 samt visa på lite av verktygen i PC och iPad.

Mer info och anmälan hittar du här!

Vi levlar upp AV-Mediadagen

Vi har under våren arbetat fram ett gediget schema för årets AV-Mediadag med föreläsningar och workshops som vi hoppas ska inspirera, informera och instruera för nya och kvalitativa sätt att lära! Alla som jobbar inom eller med skola och utbildning är välkomna - kom som du är med de kunskaper du har, och var med och skapa vår hittills bästa AV-Mediadag!

Läs mer här!