Vad får vi använda på nätet?

I dag har vi tillgång till mer information och material på nätet än någonsin. Men får vi använda allt hur som helst? Vilka rättigheter har man som publicist, och vilka skyldigheter har man som konsument? Kanske är du novis på hur internet fungerar eller hur digital strukturerad källkritik går till? Vi är glada att kunna erbjuda fortbildning i upphovsrätt och källkritik på nätet. Hanna, IKT-pedagog och utbildad bibliotekarie, är kursledare och guidar dig genom dessa viktiga och intressanta ämnen.

Tips för medieundervisningen

Medie- och informationskunskap är en nödvändig kunskap för att kunna hantera informationsbruset i vår vardag. I mediekatalogen finns flera program som kan användas som inspiration för att sätta igång diskussioner bland elever eller som inledning på ett nytt moment.

Vem bestämmer vad på flera språk

I fyra animerade filmer följer vi hur riksdagen, kommuner, landstingen och EU tar beslut. Vilka är det som bestämmer? Och vem är det som bestämmer vilka det är som bestämmer? Serien finns på lätt svenska samt på flera olika språk som somaliska, polska och albanska.

Fullbokat IKT-café om MIK

45% av alla 2-åringar har varit på nätet och 80% av alla 12-åringar har en smartphone. Gränsen mellan online och offline suddas ut. Medie- och informationskunnighet, MIK, är en nödvändig kompetens i dag. Vi direktsänder IKT-caféet den 2 december med start kl. 15.00.

79 sidor internetvanor

Varje år ger stiftelsen för internetinfrastruktur, .SE, ut en rapport som granskar våra internetvanor. Rapporten visar att vi ägnar mer tid åt internet än tidigare och att den mobila boomen fortsätter. Surfplattan har ökat kraftigt och hälften av alla två-åringar använder internet idag.