Det handlar om dig

Musse Hasselvall var mobbare när han gick i skolan och tänker nu göra upp med sitt förflutna. Han frös ut och gjorde sig lustig på andras bekostnad, men blev sällan konfronterad. Det handlar om dig är en serie som tar upp det känsliga ämnet mobbning. I fyra delar träffar vi personer som mobbat, mobbats, fryst ut eller blivit utfryst. Tillsammans med Musse besökte vi gymnasieskolor i Kalmar och Nybro under förra veckan för att prata om hur viktigt det är att vi tar hand om varandra.

>> Till vänner-temat

Det bästa från AV-Mediadagen

Inspiration, information, instruktion med IT var ledorden för årets AV-Mediadag - vår bästa hittills! Jennie Elvö inledde med att inspirera hur vi kan jobba med film i skolan. Joakim Jardenberg fortsatte med att utmana våra föreställningar kring internet och vilka möjligheter internet ger oss.

Pray for Humanity

Världen skakas och det är svårt att förstå hatet som växer. Det är viktiga att vi pratar om våra tankar, erfarenheter och känslor. Vi har tagit fram förslag på material som kan användas som stöd till de viktiga diskussionerna som ger oss perspektiv och kunskap om de attacker som sker mot det öppna och demokratiska samhälle vi alla är en del av. 

>> Pray for Humanity

Besök av TV4Nyheterna

Under ett år har vi, tillsammans med Linnéuniversitetet och Kalmar Science Park kört programmeringsverkstad för barn och ungdomar i något som kallas för Coder Dojo. Det är ett globalt nätverk för att inspirera barn och ungdomar till programmering. TV4 Nyheterna besökte oss för att lära sig mer om programmering.

Väck läslusten med Läshörnan

Läsning och läsförståelse spelar en viktig roll för elevers lärande. Vi vill bidra till en god läskultur och öka läsförståelsen bland länets elever. Vi tillhandahåller därför tjänsten "Läshörnan" i mediekatalogen under begränsad tid. Licenserna delas ut till intresserade lärare som vill jobba med digital läsning med sin klass.

Från information till kunskap?

Från information till kunskap - hur går det till? Vår IKT-pedagog Hanna erbjuder fortbildningar i hur vi kan hjälpa eleverna med att skapa kunskap av information. Hanna förser er med verktyg och metoder för hur arbetet med informationssökning i skolan kan gå till och hur vi kan jobba för att eleverna ska bli bättre på att lära.

Intressant och viktig fortbildning - läs mer här!

Amanda och dyslexin

Loading the player...

Amanda Aronsson jobbar som bibliotekarie och är liksom många andra bibliotekarier bokstavstokig. Amanda är också dyslektiker. För Amanda var grundskolan med dyslexi oerhört påfrestande. Amanda berättar om sin skolgång och hennes liv idag som dyslektiker samt de hjälpmedel hon använder sig av i vardagen.