Ett fåtal platser kvar till AV-Mediadagen

Den 27 oktober är det dags för AV-Mediadagen14! Nu finns det bara ett fåtal platser kvar så passa på att anmäla dig snarast. Den här gången ägnar vi dagen åt MIK, Medie- och Informations-kunnighet. Johan Holmberg från Filmpedagogerna kommer hit och föreläser på förmiddagen om MIK utifrån skolans perspektiv. Eftermiddagen består av valbara workshops med varierat innehåll.

Rätten att läsa - dyslexiveckan

Under den europeiska dyslexiveckan besöker våra IKT-pedagoger Hanna och Mia många av länets bibliotek för att visa användbara och pedagogiska läs-appar. Aktiviteterna under dyslexiveckan är helt gratis som vi på AV-Media tillsammans med Regionbiblioteket, Dyslexiförbundet FMLS och länets bibliotek bjuder in till. I mediekatalogen finns av-läromedel om dyslexi, bland att UR:s serie Åsså har jag dyslexi. I nio minuters långa avsnitt får vi följa med olika barn som har läs- och skrivsvårigheter och hur det är att leva som dyslektiker.

Den digitala mätutrustningen

Den digitala mätutrustningen som finns att boka i mediekatalogen, är ett utmärkt komplement till den traditionella undervisningen i biologi, kemi, teknik och fysik. Utrustningen är trådlös och det är därför enkelt att ta med den och göra undersökningar utanför klassrummet. I mediekatalogen finns flera olika utlåningspaket. Använd sökordet "Pasco". För att snabbare komma igång med att använda utrustningen har vi tagit fram informationsfilmer. Kolla in under fliken "Digital mätutrustning".

Kulturell geocaching

CC by Johan Larsson on flickr.com

Tillsammans med länsmuseet i Kalmar har vi dragit igång Skapande Skola-projektet Kulturell Geocaching där 700 elever i Kalmar och Oskarshamns kommuner ingår. I projektet skapar eleverna sina egna cacher som göms på kulturhistoriskt värdefulla platser som klasskompisarna sedan får leta reda på med hjälp av geocaching. Genom ny teknik och pedagogiska tillvägagångssätt kommer eleverna i kontakt med flera hundra år gamla miljöer! Följ vår IKT-pedagog Mia och länsmuseets Helen på bloggen!

Inbjudan till WebMath

Alla elever i länet har förutom strömmande läromedel även tillgång till olika online-program i mediekatalogen. Ett av dessa är matematikprogrammet WebMath. Måndagen den 27 oktober kommer grundaren av WebMath, Fredrik Westman, till Kalmar för att visa fördelar och nyheter med WebMath. Intresserade föräldrar till elever i årskurs 1 på grundskolan till åk 2 på gymnasiet är välkomna till Lars Kaggskolan på Lorenbergsgatan 56 i Kalmar kl. 18.30 - 20.00. Givetvis är det gratis! Anmälan sker här