IKT-café: Spännande resor med 3D

Vi har bjudit in lärarna Björn Svensson och Peter Andersson till vårterminens första IKT-café den 9 februari. Södermöreskolan använder "The 3D Classroom" i NO-ämnena, med fokus på biologi. Björn och Peter kommer att dela med sig av deras erfarenheter och elevernas reflektioner av att använda "The 3D Classroom".

Världens största IKT-mässa

Varje år arrangeras BETT i London, världens största mässa för IKT i lärande. Vi har under de senaste åren samordnat en erfarenhets- och kunskapsresa för länet och så även i år! Årets resa gav en utmärkt grund för vidare diskussioner om utveckling av IKT i länets kommuner.

Får du våra mail?

Har du fått en ny e-postadress eller bytt arbetsplats på sistone? Då kan du lätt uppdatera dina uppgifter i Mediekatalogen! Logga in i Mediekatalogen, tryck på "Konto" och sen på "Inställningar". Det är viktigt att vi har rätt uppgifter så att AV-läromedel skickas till rätt skola och att viktiga meddelanden om bokningar når fram.