Den digitala läsaren

Det är lätt att tänka på fysiska böcker när vi pratar om läsning. Formatet kanske inte alltid spelar roll. Huvudsaken är att vi läser, och därmed utvecklar våra tankar, vårt ordförråd och vår förmåga att förstå, och tolka. Men det finns forskning som pekar på att vår läsning påverkas av om texten är digital eller analog.

Till artikeln om den digitala läsaren

En härlig dag med modersmål

Förstaspråket är viktigt för identitet och självkänsla. Det utgör grunden för vårt inre tankespråk och när vi lär oss nya språk. Under AV-Mediadagen med fokus på modersmål träffade vi en väldigt ödmjuk, engagerad och nyfiken grupp lärare. Både modersmålslärarna och vi lärde oss mycket! De samlade intrycken finns på Padlet.

Till Padleten

Medveten medieanvändning

Att sätta sig in i barnens medievardag, och vilka faktorer som präglar den, är ett viktigt första steg för att kunna vägleda dem till att bli medvetna och ställningstagande unga vuxna. Vår IKT-pedagog Hanna fortbildar både elever, föräldrar och lärare inom området.

Läs mer här

Vad gör unga på nätet?

Loading the player...

Oavsett om vi är föräldrar, mor- eller farföräldrar, lärare, fritidspedagoger eller andra som har med barn och ungdomar att göra så är frågan kring barnens tillvaro på nätet lika viktig. Vad gör barn på nätet? Hur fungerar de sociala medier som används och hur används de? Vår IKT-pedagog Hanna Carlsson ger dig tips och förkunskaper som underlättar samtalet om nätet med barn och unga.

Läslust med Läshörnan

Läsning och läsförståelse spelar en viktig roll för elevers lärande. Vi vill bidra till en god läskultur och öka läsförståelsen bland länets elever. Vi tillhandahåller därför tjänsten "Läshörnan" i mediekatalogen under begränsad tid. Licenserna delas ut till intresserade lärare som vill jobba med digital läsning med sin klass.

Väck läslusten med Läshörnan

Hållbarhet online?

Många känner oro för att tonen på nätet blir värre, att nätet tar fram det värsta hos oss och att barn blir utelämnade i den miljön. Hur kan vi motverka det? Vikten av att samtala med barn om digitala medier är alla inom området rörande överens om.

Läs mer om hur vi skapar ett hållbart online

Ny i Sverige?

Att lära sig språket är en framgångsfaktor för att kunna förstå kulturen, omgivningen och komma in i det nya landets gemenskap. Här har vi samlat filmer och tips på digitala resurser som kan hjälpa dig som är ny i Sverige eller för dig som har nysvenskar i din närhet.

Till temat - Ny i Sverige?