A-märkt ger jämställda filmer

Loading the player...

"No sexism please, we’re Swedish"

Ellen Tejle, föreståndare på Bio Rio i Stockholm samt en av initiativtagarna bakom succékampanjen "A-märkt", föreläser om jämställdhet i film och hur film påverkar oss på både bra och dåliga sätt. I fokus är "A-märkt", som handlar om att synliggöra kvinnlig presentation i film. Föreläsningen startar ca 1.30 minuter in.

Väck läslusten med Läshörnan

Vi vill bidra till en god läskultur och öka läsförståelsen bland länets elever. Som ett led i det här arbetet har vi inför 2015 köpt in 2000 licenser till den digitala  läs-tjänsten Läshörnan! Dessa licenser ska under ett års tid fördelas ut bland pedagoger och skolor som vill vara med och prova och utveckla Läshörnan som verktyg för läsmoment i undervisningen.