Dina rättigheter online

I diskussionerna om EU:s dataskyddsregler har mest fokus legat på åldersgränser för sociala medier. För oss alla som använder nätet som en del av sin vardag är det viktigt att ha en inblick i vad direktiven säger - vilka rättigheter har jag och vilka reglar samt lagar finns det som skyddar mig och min integritet?

Dela
Hur skapar vi ett hållbart online?

Många känner oro för att tonen på nätet blir värre, att nätet tar fram det värsta hos oss och att barn blir utelämnade i den miljön. Hur kan vi motverka det? Vikten av att samtala med barn om digitala medier är alla inom området rörande överens om.

Dela
Det hållbara digitala samhället

Hållbarhet är något vi har lärt oss att associera till miljö. Men egentligen är det ett begrepp som hör hemma i alla sammanhang där vi behöver långsiktighet och medvetenhet för att skapa en positiv utveckling. Extra viktigt blir detta inom områden där vi har mycket att lära, som förändras snabbt och där nästa generation måste bli snäppet duktigare än vi själva. Vår digitala miljö är ett sådant område. Hur ska vi göra för att internet och alla de möjligheter som det digitala samhället skapar används på ett demokratiskt, respektfullt - ja, hållbart - sätt?

Dela
Kahoot

Kahoot är ett kul sätt att ha quiz och frågelekar i klassrummet. Det kan vara ett sätt för läraren att kartlägga elevgruppens förkunskaper, vad de har lärt sig, vad de minns av ett arbetsområde som man har jobbat med osv., och använda det som utgångspunkt för kommande arbetsområde.

Dela
Greppa begreppen

När det gäller att arbeta med språk finns det en oändlig uppsjö av inspiration och metoder. Vi har valt ut ett par exempel som handlar om att stötta eleverna när de behöver jobba med språk med hjälp av något annat än språk - åtminstone något annat än det skriftliga språket.

Dela
Flerspråkighet – en resurs

Utmaningen i att ta emot och integrera alla människor som kommer till Sverige har inte undgått någon. Här är några exempel på hur man har jobbat med nyanlända elever/barn. Exemplen är från gymnasiet och förskolan, men kan förhoppningsvis inspirera och ge idéer även för andra åldrar.

Dela
Vikten av språkutveckling

Kan vi tänka oss något i vår omvärld som fortfarande skulle se likadant ut om vi inte hade vårt språk? Man kan fundera länge på vad språk egentligen är, hur olika det kan se ut och hur vi kompenserar när vissa sorters språk inte fungerar. Här fokuserar vi på denna byggstenarnas byggsten i vår kommunikation, vårt tänkande, vår förståelse och vår utveckling.

Dela
Forskning på feedback

I höstas kom en ny svensk avhandling på ett för skolan ständigt aktuellt tema - feedback. Alva Appelgren är forskare i klinisk neurovetenskap vid Karolinska Institutet. Alva har i sin avhandling försökt att rent neurologiskt testa flera teser och teorier kring feedback och återkoppling.

Dela
Tio konkreta principer

Pedagogen, föreläsaren och inspiratören James Nottingham har både skrivit böcker och föreläst om hur skolan bäst ska lyckas med sitt uppdrag att lära ut. I boken “Utmanande undervisning i klassrummet” lyfts tio konkreta principer om återkoppling, som passar väl in i Appelgrens forskningsresultat.

Dela
Challenging learning

James Nottingham har både skrivit böcker och föreläst om hur skolan bäst ska lyckas med sitt uppdrag att lära ut, och vilka som är de viktigaste faktorerna för att elever ska lära sig. James har tillsammans med sina kollegor föreläst för lärare i Kalmar län. Här delar vi med oss av våra intryck.

Dela