Det hållbara digitala samhället

Hållbarhet är något vi har lärt oss att associera till miljö. Men egentligen är det ett begrepp som hör hemma i alla sammanhang där vi behöver långsiktighet och medvetenhet för att skapa en positiv utveckling. Extra viktigt blir detta inom områden där vi har mycket att lära, som förändras snabbt och där nästa generation måste bli snäppet duktigare än vi själva. Vår digitala miljö är ett sådant område. Hur ska vi göra för att internet och alla de möjligheter som det digitala samhället skapar används på ett demokratiskt, respektfullt - ja, hållbart - sätt?

Share
Flerspråkighet – en resurs

Utmaningen i att ta emot och integrera alla människor som kommer till Sverige har inte undgått någon. Här är några exempel på hur man har jobbat med nyanlända elever/barn. Exemplen är från gymnasiet och förskolan, men kan förhoppningsvis inspirera och ge idéer även för andra åldrar.

Share
Vikten av språkutveckling

Kan vi tänka oss något i vår omvärld som fortfarande skulle se likadant ut om vi inte hade vårt språk? Man kan fundera länge på vad språk egentligen är, hur olika det kan se ut och hur vi kompenserar när vissa sorters språk inte fungerar. Här fokuserar vi på denna byggstenarnas byggsten i vår kommunikation, vårt tänkande, vår förståelse och vår utveckling.

Share
Forskning på feedback

I höstas kom en ny svensk avhandling på ett för skolan ständigt aktuellt tema - feedback. Alva Appelgren är forskare i klinisk neurovetenskap vid Karolinska Institutet. Alva har i sin avhandling försökt att rent neurologiskt testa flera teser och teorier kring feedback och återkoppling.

Share
Tio konkreta principer

Pedagogen, föreläsaren och inspiratören James Nottingham har både skrivit böcker och föreläst om hur skolan bäst ska lyckas med sitt uppdrag att lära ut. I boken “Utmanande undervisning i klassrummet” lyfts tio konkreta principer om återkoppling, som passar väl in i Appelgrens forskningsresultat.

Share
Challenging learning

James Nottingham har både skrivit böcker och föreläst om hur skolan bäst ska lyckas med sitt uppdrag att lära ut, och vilka som är de viktigaste faktorerna för att elever ska lära sig. James har tillsammans med sina kollegor föreläst för lärare i Kalmar län. Här delar vi med oss av våra intryck.

Share
Fokus på feedback

Vad är det egentligen för information och återkoppling som eleverna behöver för att utvecklas i sitt lärande och för att fortsätta försöka?

Share