VÄLKOMMEN TILL AV-MEDIADAGEN 2016

IKT-RESAN

I år gör vi en IKT-resa från forskning och IT-strategier till konkreta och givande moment som funkar i din undervisning. Vi möts i Kalmarsalens glasveranda i Kalmar den 1 november. Det är begränsat antal platser på IKT-resan! Välkommen att stiga ombord!

FORSKNINGEN?

Vilka fallgropar och möjligheter finns det med den digitala skolan? Håkan Fleischer inleder IKT-resan med ett forskningsperspektiv tillsammans med våra IKT-pedagoger som har studerat vad de nationella IT-strategierna egentligen innebär.

KONKRETISERING

Eftermiddagen tar oss ut på en resa mellan olika fokusstationer där du har möjlighet att få forskningen och de nationella IT-strategierna konkretiserade. Som slutdestination får vi elevernas perspektiv på den digitala skolan.

HUVUDPERSONERNA

Starten och målet på IKT-resan

HÅKAN FLEISCHER

Den datoriserade skolan

Håkan Fleischer är filosofie doktor i pedagogik och yrkesverksam som universitetslektor i pedagogik. Håkan undervisar på  lärarutbildningen och på rektorsutbildningen i gränslandet mellan kommunikation och pedagogik. Till AV-Mediadagen kommer Håkan för att berätta om skolans digitalisering. Han tar upp vilka fallgropar som finns och vilka möjligheter som finns att bygga broar över dem för att skapa så djup kunskap som möjligt med hjälp av IT.

HÅKAN FLEISCHER

Den datoriserade skolan

DIGITALA COACHER

Vad säger eleverna?

Digitala coacher

Vad säger eleverna?

En digital coach är en elev som stöttar andra elever i den digitala utvecklingen. På Kalmarsunds gymnasieförbund ser man de digitala coacherna som en stor resurs och en hjälpande hand. Vi har bjudit in några av gymnasieförbundets digitala coacher för att inspirera oss hur vi kan tänka och coacha varandra i arbetet med att göra den digitala utvecklingen en del av vår arbetsvardag som lärare och på så vis nå bättre skolresultat.

IKT-PEDAGOGERNA

Vad säger de nya nationella IT-strategierna?

Svensk skola kommer snart att få sina första nationella IT-strategier. Skolverket har lagt fram förslag på förändringar i läroplanen avseende användandet av och förhållningssätt till teknik och digitala resurser i undervisningen. Vad innebär de här nya riktlinjerna och förändringarna i våra styrdokument? AV-Medias egna IKT-pedagoger ger dig en full genomgång av vad strategierna och läroplansförändringarna går ut på, vad de innebär och vad nästa steg kan tänkas bli.

IKT-PEDAGOGERNA

Vad säger de nya nationella IT-strategierna?

FOKUSSTATIONER

Som konkretiserar - en digital inspirationsinjektion

Programmering

Välkommen till vår grundkurs i programmering där du får lära dig grundprinciperna för programmering, hur du kan komma igång praktiskt med dina elever samt varför det är viktigt att ha grundkunskap

Share
Film i undervisningen

Använd mer film i undervisningen! Under den här kursen tittar vi på de pedagogiska möjligheter som såväl faktafilm som spelfilm ger oss. Vi anpassar innehållet i kursen efter er verksamhet.

Share
Filmtittarpedagogik

Att arbeta med film finns med i LGR11:s centrala innehåll. Här visar vår medieinformatör Agneta enkla steg på hur du kan få ut mer av filmen i klassrummet.

Greppa begreppen

IKT, SKL, SLI. Många begrepp rör vi oss med – men vad betyder de? Här går vår kommunikatör Linnéa igenom AV-Medias universum IRL som också är ditt verktyg i arbetsvardagen!

Filmskapande som lärmetod

I ett bildbaserat samhälle måste vi ge eleverna verktyg och kunskap för att förstå filmspråket. Vår IKT-pedagog Peter ger smakprov.

Det är bara att googla!

Google är den vanligaste sökvägen på nätet. Hur fungerar den och hur kan vi använda den? Vår IKT-pedagog Hanna visar.

Hur programmerar vi i skolan?

Programmering är på framfart. Problemlösning, samarbete och datalogiskt tänkande i fokus. Vår IKT-pedagog Mia ger smakprov på hur vi kan programmera i skolan.

Kollegialt lärande i mediekatalogen

Skapa pedagogiska planeringar direkt i mediekatalogens PLUS. Spara tid genom en god delarkultur samt kollegialt lärande. Vår mediepedagog Maria inspirerar!

Skolbiblioteket – skolans viktigaste resurs?

Det pågår ett regionalt utvecklingsarbete i länet med fokus på skolbibliotek som integrerade pedagogiska resurser i skolan. Hur kan du utveckla samarbetet med ditt skolbibliotek? Regionbibliotekets Catharina guidar dig.

Styrning, ledning och uppföljning av kunskap

Hur gör vi IT-strategierna till en röd tråd som följer och underlättar skolans vardag? Vår verksamhetschef och IKT-pedagog, Johan, konkretiserar.

ANMÄLAN

Missa inte chansen - begränsat antal platser!

1 november 2016

Alla som jobbar inom skola och utbildning är välkomna!

9.00 - 16.00

I Kalmarsalens glasveranda på Skeppsbrogatan.

Prisvänligt

Det kostar 500 kr per person. Fika och lunch ingår.