Vikten av språkutveckling

Kan vi tänka oss något i vår omvärld som fortfarande skulle se likadant ut om vi inte hade vårt språk? Man kan fundera länge på vad språk egentligen är, hur olika det kan se ut och hur vi kompenserar när vissa sorters språk inte fungerar. Här fokuserar vi på denna byggstenarnas byggsten i vår kommunikation, vårt tänkande, vår förståelse och vår utveckling.

Dela
Fokus på feedback

Vad är det egentligen för information och återkoppling som eleverna behöver för att utvecklas i sitt lärande och för att fortsätta försöka?

Dela