Den digitala läsaren

Det är väldigt lätt hänt att tänka på böcker när man pratar om läsning – ofta kanske fysiska böcker. Och man kan kanske argumentera för att formatet inte spelar så stor roll – huvudsaken är att vi läser, och därmed utvecklar våra tankar, vårt ordförråd och vår förmåga att förstå, tolka, och sätta oss in i olika saker.

Share
Mer rörelse på schemat förbättrar skolresultaten

Att fysisk aktivitet är gynnsamt för hjärnan, och därmed rimligen även för vår förmåga att lära, är ingen ny tanke och inte heller något nytt forskningsområde. Området forskas alltjämt och fortsättningsvis för att ge oss mer kunskap om exakt hur mycket den fysiska formen påverkar oss och indirekt ge stöd för i vilken grad vi bör lägga upp verksamheter såsom skola, omsorg, äldrevård m.fl. utifrån denna kunskap. Vi tänkte här lyfta ett par forskningssatsningar kopplade till skolan som gjorts på senare tid.

Share
Dina rättigheter online

I diskussionerna om EU:s dataskyddsregler har mest fokus legat på åldersgränser för sociala medier. För oss alla som använder nätet som en del av sin vardag är det viktigt att ha en inblick i vad direktiven säger - vilka rättigheter har jag och vilka reglar samt lagar finns det som skyddar mig och min integritet?

Share
Hur skapar vi ett hållbart online?

Många känner oro för att tonen på nätet blir värre, att nätet tar fram det värsta hos oss och att barn blir utelämnade i den miljön. Hur kan vi motverka det? Vikten av att samtala med barn om digitala medier är alla inom området rörande överens om.

Share
Flerspråkighet – en resurs

Utmaningen i att ta emot och integrera alla människor som kommer till Sverige har inte undgått någon. Här är några exempel på hur man har jobbat med nyanlända elever/barn. Exemplen är från gymnasiet och förskolan, men kan förhoppningsvis inspirera och ge idéer även för andra åldrar.

Share
Forskning på feedback

I höstas kom en ny svensk avhandling på ett för skolan ständigt aktuellt tema - feedback. Alva Appelgren är forskare i klinisk neurovetenskap vid Karolinska Institutet. Alva har i sin avhandling försökt att rent neurologiskt testa flera teser och teorier kring feedback och återkoppling.

Share
Tio konkreta principer

Pedagogen, föreläsaren och inspiratören James Nottingham har både skrivit böcker och föreläst om hur skolan bäst ska lyckas med sitt uppdrag att lära ut. I boken “Utmanande undervisning i klassrummet” lyfts tio konkreta principer om återkoppling, som passar väl in i Appelgrens forskningsresultat.

Share
Challenging learning

James Nottingham har både skrivit böcker och föreläst om hur skolan bäst ska lyckas med sitt uppdrag att lära ut, och vilka som är de viktigaste faktorerna för att elever ska lära sig. James har tillsammans med sina kollegor föreläst för lärare i Kalmar län. Här delar vi med oss av våra intryck.

Share