AV-MEDIAS DIGITALA VECKA

5-9 mars 2018. Varmt välkommen!

Utökat program

I år tar vi den traditionella AV-Mediadagen ett steg längre och utökar programmet över en hel vecka! Den 5-9 mars har vi fyllt kalendern med inspirerande föreläsningar, tips och workshops inom digital pedagogik för alla åldrar.

Lärare i förskolan, grundskolan och gymnasiet, modersmålslärare, fritidspedagoger och skolbibliotekarier, ja alla som jobbar i länets skolor, varmt välkomna till oss på Nygatan 34 i Kalmar!

Det praktiska

Varje dag under Digitala veckan 5-9 mars är uppdelad i två pass, förmiddag respektive eftermiddag där du kan välja bland flera olika aktiviteter.

Vi håller till i våra lokaler på Nygatan 34 i Kalmar (med undantag för tisdagens Gapminder-föreläsning)

Scrolla ner för att läsa veckoprogrammet!

Anmälan

Deltagandet är kostnadsfritt, du väljer själv vilka och hur många programpunkter du vill delta i. Antalet platser är begränsat. Vi önskar att du anmäler dig så vi kan förbereda oss på bästa vis. Anmälan finns till varje programpunkt separat, se nedan.

MÅNDAG 5 MARS

09.30-11.30

Skapa egna spel i Scratch

Gör egna spel och digitala berättelser i blockprogrammeringsmiljö! I denna workshop får du testa gratisverktyget Scratch.

Passar lärare från år 4 och uppåt.

3D i Tinkercad

Det är enklare än vad många tror att göra 3D-skisser i Tinkercad. Det är ett webbaserat gratisprogram som erbjuder ett spännande sätt att utmana sättet att tänka kring form och mönster.

Passar lärare från år 4 och uppåt.

13.00-15.00

Barn och sociala medier

Vad gör barn och unga på nätet? En föreläsning om ungas digitala liv och vanor online, utifrån olika åldrar. Råd hur man som vuxen kan förhålla sig till den digitala närvaron och möta barnen.

Passar lärare från år 3 och uppåt.

TISDAG 6 MARS

09.00-12.00

”En världsbild baserad på fakta” – OBS! 09.00-12.00

Föreläsningen är fullbokad!

Föreläsning med Hans Roslings stiftelse Gapminder om vikten av att basera sin världsbild på fakta.

Alla är välkomna, passar framförallt lärare i NO och SO samt IT-pedagoger. Observera plats och tid för evenemanget, Calmar Stadshotell kl. 09.00-12.00.

13.00-15.00

Eduklips

Mia Lund Arnell från Eduklips visar ett nytt material i mediekatalogen som erbjuder korta utbildningsklipp – ett viktigt verktyg för lärare och elever för att kunna introducera, inspirera, förklara eller repetera någon, även när tiden är knapp.

Passar lärare i grundskolan.

Nätverksträff IT-pedagoger och After BETT

Trendspaningar och pedagogiska diskussioner från årets BETT-mässa i London.

För medresenärer till BETT samt IT-pedagoger i länsnätverket.

ONSDAG 7 MARS

09.30-11.30

Digitala berättelser

OBS fullbokad!

Workshop i att komponera en muntlig berättelse med bilder i programmet iMovie. Passar lärare i alla årskurser!

Källkritik på nätet

Fake News, algoritmer och filterbubblor? Vi guidar dig genom djungeln av digitala begrepp. Tips på hur man som pedagog kan arbeta med källkritik i undervisningen.

Passar lärare på mellan- och högstadiet.

13.00-15.00

PLUS – Pedagogens bakficka!

Workshop i PLUS-verktyget som finns i mediekatalogen. Så här skapar du pedagogiska planeringar, teman och lektionsplaneringar.

Passar alla lärare!

Filmtrix och redigering

OBS fullbokad!

Green screen och trickfilm möjliggör en rad effekter i filmskapandet. Vi går igenom grunderna i redigering och kopplingen till att tänka källkritiskt. Passar lärare från år 1 och uppåt.

TORSDAG 8 MARS

09.30-11.30

Skapa egna spel i Scratch

Gör egna spel och digitala berättelser i blockprogrammeringsmiljö! I denna workshop får du testa gratisverktyget Scratch.

Passar lärare från är 4 och uppåt.

3D i Tinkercad

Det är enklare än vad många tror att göra 3D-skisser i Tinkercad. Det är ett webbaserat gratisprogram som erbjuder ett spännande sätt att utmana sättet att tänka kring form och mönster.

Passar lärare från år 4 och uppåt.

14.30-16-30

Pedagogiskt café – OBS! 14.30-16.30!

En pedagogisk diskussion kring programmering och vad de nya läroplanerna innebär i praktiken.

Passar lärare F-6 och fritidshem.

FREDAG 9 MARS

09.30-11.30

Filmen Blodsystrar

Filmvisning och samtal kring filmen Blodsystrar med regissören Malin Andersson, inför höstens erbjudande att boka Malin och filmens huvudperson Julia Yunusova till skolan. Diskussion med Malin om hur man kan jobba med filmen kring makt, kön, utsatthet och individens styrka att gå vidare.

Målgrupp lärare från år 7 och uppåt.

Spela in poddradio

Lär dig hur du med enkla medel skapar egna radiopoddar. Vi använder ett webbaserat program som fungerar på vilken enhet som helst.

Passar lärare från år 4 och uppåt.