Flippa ditt klassrum

Recommend
  • Facebook
  • Twitter
  • Google Plus
Dela
Tagged in
Beskrivning
I det flippade klassrummet sker undervisningen omvänt. Det som traditionellt gjorts på lektionstid, till exempel genomgång av ett innehåll tillhandahålls för eleverna att ta del av inför lektionen, så att lektionstiden istället ägnas åt lärarlett elevarbete. Det kan vara vilket slags material som helst som tillhandahålls till eleven som förberedelse på de diskussioner och det arbete som ska ske på lektionen.
Kursen ges helt i webbaserad form utan några fysiska möten. Vi praktiserar det flippade klassrummet redan under kursens gång!
Livslångt lärande

Få ut mer av lektionstiden!

Kursledare

Peter Milton
IKT-pedagog

peter@avmkl.se
0480 – 615 72
070 – 609 34 32

Prisvärd fortbildning

Kurs för lärare
Grundpris: 1 000 kr
90 minuter: 75 kr/person
180 minuter: 150 kr/person

Kurs för klass och lärare
90 minuter: 750 kr
180 minuter: 1 500 kr
Heldag: 3 000 kr

Föreläsning
90 minuter: 2 000 kr

Studiedagar
Enligt överenskommelse

Vi har hela Kalmar län som arbetsplats!