iPaden som ett pedagogiskt verktyg

Beskrivning
En iPad - oändliga pedagogiska möjligheter. Det är en kurs som anpassas efter era behov och förutsättningar - allt från iPadens grunder som inställningar och apptips till vilka specialpedagogiska hjälpmedel som finns och hur du kan jobba med iPaden i ett uteklassrum. Vi tar utgångspunkt i en kreativ och berättande pedagogik. Kontakta oss så bestämmer vi gemensamt upplägg!
Kursledare

Mia Billmark
IKT-pedagog

mia@avmkl.se
0480 – 615 77
070 – 236 07 47

Prisvärd fortbildning för hela länet

Kurs för lärare
Grundpris: 1 000 kr
90 minuter: 75 kr/person
180 minuter: 150 kr/person

Kurs för klass och lärare
90 minuter: 750 kr
180 minuter: 1 500 kr
Heldag: 3 000 kr

Föreläsningar
2 000 kr

Studiedagar
Enligt överenskommelse

Livslångt lärande

Från grunderna till att kunna utnyttja iPadens fulla pedagogiska potential!