iPaden som ett pedagogiskt verktyg

Recommend
  • Facebook
  • Twitter
  • Google Plus
  • LinkedIN
Share
Tagged in
Beskrivning
En iPad - oändliga pedagogiska möjligheter. I läroplanen står det tydligt att skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande. iPaden har kommit att bli ett av våra mest använda verktyg i vår skolvardag då den ger direkt och användarvänlig tillgång till en rad lärresurser; informationssökning på nätet, skriva, måla, ta bilder och spela in film, kommunicera med andra och mycket mer. Arbeten gjorda på en iPad kan skrivas ut eller delas online. Det finns en lång rad undervisningsappar som förstärker lärandet.
Det här är en kurs som anpassas efter era behov och förutsättningar - allt från iPadens grunder som inställningar och våra favorit-appar till vilka specialpedagogiska hjälpmedel som finns och hur du kan jobba med iPaden i ett uteklassrum. Vi tar utgångspunkt i en kreativ och berättande pedagogik där kopplingen till läroplanen är tydlig.
Kontaktperson

AV-Media
avmedia@avmkl.se
0480-615 70

Prisvärd fortbildning för hela länet

Kurs för lärare
Grundpris: 1 000 kr
≤ 120 minuter: 75 kr/person
≤ 180 minuter: 150 kr/person

Kurs för klass och lärare
≤ 120 minuter: 750 kr
≤ 180 minuter: 1 500 kr
Heldag: 3 000 kr

Föreläsningar
2 000 kr

Studiedagar
Enligt överenskommelse