Kritisk användning av nätet

Recommend
  • Facebook
  • Twitter
  • Google Plus
  • LinkedIN
Share
Beskrivning
Samhället har förändrats i takt med att digitala verktyg blivit allt vanligare. När samhället och skolan digitaliseras ökar behovet av förståelse för vad som ligger bakom tekniken och informationen som du använder. Medie- och informationskunnighet handlar till stor del om att använda olika medier på ett ansvarsfullt och konstruktivt sätt.  Vi skräddarsyr innehållet efter ert behov. Här är delar som vi erbjuder:
  • Källkritik och informationssökning  på nätet - Hur kan man bli mer effektiv på att söka på nätet och hur går det till?
  • Ung på nätet - hur kan vi möta barns och ungas medievanor?
  • Sociala medier - hur de fungerar, deras roll i samhället
  • Upphovsrätt - hur publicerar vi oss, vad får vi använda för material och var hittar vi det?
Länktips

Vår mediepedagog Louise samlade länktips om Kritisk användning av nätet

Kontaktperson

Louise Storm
louise.storm@avmkl.se
0480-615 43

Prisvärd fortbildning för hela länet

Kurs för lärare
Grundpris: 1 000 kr
≤ 120 minuter: 75 kr/person
≤ 180 minuter: 150 kr/person

Kurs för klass och lärare
≤ 120 minuter: 750 kr
≤ 180 minuter: 1 500 kr
Heldag: 3 000 kr

Föreläsningar
2 000 kr

Studiedagar
Enligt överenskommelse