Mediekatalogens möjligheter

Recommend
  • Facebook
  • Twitter
  • Google Plus
  • LinkedIN
Dela
Tagged in
Beskrivning
Mediekatalogen - pedagogens bakficka. Vårt uppdrag är att inspirera lärare och elever om hur användandet av film och digital pedagogik skapar en mer lärorik undervisning. Mediekatalogen är en resurs för alla lärare och elever i länet. Lika många elever som går i skolan finns det sätt att lära ut på. En varierad undervisning där fler sinnen aktiveras ger en större chans för fler elever att nå måluppfyllelse i skolans ämnen. Film hjälper eleven att förstå fakta, att kunna ta till sig information och vidgar elevernas kompetenser. I den onlinebaserade mediekatalogen finns flera verktyg för att lyfta det digitala lärandet. I Play finns 17 000 artiklar att strömma vilket är 17 000 möjligheter till kunskap. I Plus kan du skapa teman, lektionsplaneringar och pedagogiska planeringar. Dessutom kan du dela med dig av dina och få ta del av andra pedagogers arbete. Mediekatalogen hittar du här
Vi guidar dig genom mediekatalogens funktioner och delar med oss av våra bästa tips! Det här är ett inspirationstillfälle som anpassas efter den tid som finns tillgänglig för dig och kollegor. Det är också helt kostnadsfritt.
Kontaktperson

Agneta Eriksson
agneta.eriksson@avmkl.se
0480-615 79