Medie- och informationskunnighet

Recommend
  • Facebook
  • Twitter
  • Google Plus
Dela
Beskrivning
MIK är ett stort paraplybegrepp för en mängd olika förmågor och kunskaper. Kortfattat kan man säga att det handlar om att använda olika medier på ett ansvarsfullt, effektivt och konstruktivt sätt. Det innebär t.ex. att vara källkritisk, att kunna söka efter information och att kunna publicera information i enlighet med de regler som finns. Så hur lär vi våra elever det här? För det första måste vi själva ha vissa grundkunskaper, och sen behöver vi också veta att använda dessa förmågor som metoder för lärande.
Du skräddarsyr innehållet som du önskar utifrån följande delar:
  • källkritik och informationssökning som pedagogisk metod - hur vägleder vi elever förbi den ytliga informationen till den djupare kunskapen?
  • ung online - hur hanterar vi barns och ungas medievanor?
  • upphovsrätt - hur publicerar vi oss, vad får vi använda för material och var hittar vi det?
  • sociala medier - hur de fungerar, deras roll i samhället och deras potential i skolan
  • wikipedia som lärresurs
Kursledare

Mia Billmark
IKT-pedagog

mia@avmkl.se
0480 – 615 77
070 – 236 07 47

Prisvärd fortbildning

Kurs för lärare
Grundpris: 1 000 kr
90 minuter: 75 kr/person
180 minuter: 150 kr/person

Kurs för lärare och elever
90 minuter: 750 kr
180 minuter: 1 500 kr
Heldag: 3 000 kr

Föreläsning
90 minuter: 2 000 kr

Studiedagar
Enligt överenskommelse

Vi har hela Kalmar län som arbetsplats!

Livslångt lärande

Medveten medieanvändning – en förutsättning i vårt samhälle idag oavsett om du är ung eller vuxen!