Kritisk användning av nätet

Recommend
  • Facebook
  • Twitter
  • Google Plus
  • LinkedIN
Dela
Beskrivning
Skolarbetet har de senaste decennierna förändrats i takt med att digitala verktyg blivit vanligare. När skolan digitaliseras finns det också anledning att komma i form med vad som ligger bakom tekniken och informationen som du använder. Det gäller att vara medie- och informationskunnig. I skolverkets läroplaner står det tydligt nödvändigheten av att elever och skolpersonal lär sig att använda digitala medier på ett ansvarsfullt, effektivt och konstruktivt vis. Den här kursen handlar om att vara källkritisk, att kunna söka efter information och att kunna publicera information i enlighet med de regler som gäller.
Kritisk användning av nätet gäller för alla medborgare i vårt samhälle och vi skräddarsyr innehållet efter ert behov. Här är delar som vi erbjuder:
  • Källkritik och informationssökning som pedagogisk metod - hur vägleder vi elever förbi den ytliga informationen till den djupare kunskapen?
  • Lärarens framtida roll - hur påverkar den digitala tidens krav på källkritisk granskning och delningsansvar lärarnas undervisning?
  • Ung online - hur hanterar vi barns och ungas medievanor?
  • Upphovsrätt - hur publicerar vi oss, vad får vi använda för material och var hittar vi det?
  • Sociala medier - hur de fungerar, deras roll i samhället och deras potential i skolan
  • Wikipedia som lärresurs
Kontaktperson

Louise Storm
louise.storm@avmkl.se
0480-615 43

Prisvärd fortbildning för hela länet

Kurs för lärare
Grundpris: 1 000 kr
90 minuter: 75 kr/person
180 minuter: 150 kr/person

Kurs för klass och lärare
90 minuter: 750 kr
180 minuter: 1 500 kr
Heldag: 3 000 kr

Föreläsningar
2 000 kr

Studiedagar
Enligt överenskommelse

Livslångt lärande

Medveten medieanvändning – en förutsättning i vårt samhälle idag oavsett om du är ung eller vuxen!