Programmering i förskola, skola och fritidshem

Recommend
  • Facebook
  • Twitter
  • Google Plus
  • LinkedIN
Share
Tagged in
Beskrivning
Det handlar inte om att knacka kod eller att alla elever ska lära sig php, css eller javascript, utan det är ett sätt att tänka. Det handlar om att eleverna ska få en grundläggande förståelse för tekniken runt omkring oss och förstå att det är skapat av oss. Genom att arbeta med programmering i skolan utvecklar eleverna sin förmåga att lösa problem, att samarbeta genom att tillsammans prova sig fram och att skapa kreativt med hjälp av olika kodspråk.
Den här kursen ges till lärare och elever från förskola till årskurs 6. Med de yngre barnen (förskola och år F-3)  utforskar vi hur enkel teknik fungerar med hjälp av enkla robotar som Ozobot, BlueBot på ett lekfullt sätt inom matematik- och språkutvecklingen.
För barnen i grundskolan (år F-6)  testar vi utöver BlueBot även på enkel blockprogrammering med roboten Dash.  Med en iPad och appen Blockly testar vi att programmera roboten med olika kommandon som sätts ihop som legoblock. För de lite äldre barnen tittar vi även på webbprogrammet Scratch där barnen kan skapa egna spel på en dator.
I kursen får ni självklart prova själva att programmera robotarna och vi går igenom handfasta tips på hur programmering kan genomföras med barn i förskola och skola.
Alla våra robotar hittar du i Testrummet.
Länktips

Vår mediepedagog Louise länksamlingar om Programmering F-9 och Programmering Högstadiet

Kontaktperson

AV-Media
avmedia@avmkl.se
0480-615 70

Prisvärd fortbildning för hela länet

Kurs för lärare
Grundpris: 1 000 kr
≤ 120 minuter: 75 kr/person
≤ 180 minuter: 150 kr/person

Kurs för klass och lärare
≤ 120 minuter: 750 kr
≤ 180 minuter: 1 500 kr
Heldag: 3 000 kr

Föreläsningar
2 000 kr

Studiedagar
Enligt överenskommelse