Specialpedagogiskt stöd

Recommend
  • Facebook
  • Twitter
  • Google Plus
  • LinkedIN
Dela
Tagged in
Beskrivning
Olika personer lär sig på olika sätt. Skolan ska kunna erbjuda alla elever möjlighet till att nå kunskapsmålen. Digitala verktyg underlättar och möjliggör inlärningen för väldigt många elever. Det kan till exempel vara med hjälp av talsyntes, stavningskontroll, kalkylator samt möjlighet till att förstora texter och skala av webbplatser.
Detta är en kurs för dig som är nyfiken på de specialpedagogiska möjligheterna en iPad och dator ger som ett alternativt verktyg i skola och förskola. Vi tar utgångspunkt i de appar och funktioner som är behjälpliga för elever i behov av särskilt stöd i sitt skolarbete samt grunderna i hur man hanterar en iPad.
Kontaktperson

Mia Billmark
mia.billmark@avmkl.se
0480-615 77

Prisvärd fortbildning för hela länet

Kurs för lärare
Grundpris: 1 000 kr
90 minuter: 75 kr/person
180 minuter: 150 kr/person

Kurs för klass och lärare
90 minuter: 750 kr
180 minuter: 1 500 kr
Heldag: 3 000 kr

Föreläsningar
2 000 kr

Studiedagar
Enligt överenskommelse