Specialpedagogiskt stöd

Recommend
  • Facebook
  • Twitter
  • Google Plus
  • LinkedIN
Share
Tagged in
Beskrivning
Olika personer lär sig på olika sätt. Skolan ska kunna erbjuda alla elever möjlighet till att nå kunskapsmålen. Digitala verktyg underlättar och möjliggör inlärningen för väldigt många elever. Det kan till exempel vara med hjälp av talsyntes, stavningskontroll, kalkylator samt möjlighet till att förstora texter och skala av webbplatser.
Detta är en kurs för dig som är nyfiken på de specialpedagogiska möjligheterna en iPad och dator ger som ett alternativt verktyg i skola och förskola. Vi tar utgångspunkt i de appar och funktioner som är behjälpliga för elever i behov av särskilt stöd i sitt skolarbete samt grunderna i hur man hanterar en iPad.
Kontaktperson

Louise Storm
louise.storm@avmkl.se
0480-615 43

Prisvärd fortbildning för hela länet

Kurs för lärare
Grundpris: 1 000 kr
≤ 120 minuter: 75 kr/person
≤ 180 minuter: 150 kr/person

Kurs för klass och lärare
≤ 120 minuter: 750 kr
≤ 180 minuter: 1 500 kr
Heldag: 3 000 kr

Föreläsningar
2 000 kr

Studiedagar
Enligt överenskommelse