Nyhetsbrev december 2013

IKT-Cafe den 14 januari - Digital mätutrustning från Pasco

På IKT-caféet den 14 januari berättar AV-Medias Elisabeth Svensson och NO-läraren Marcus Sandström från Slottsskolan i Borgholm om digital mätutrustning från Pasco och hur den kan användas i undervisningen. Som ett led i att stimulera intresset för naturvetenskap och teknik har vi på AV-Media köpt in digital mätutrustning att använda inom olika ämnesområden; människokroppen, vatten, kemi, krafter och elektricitet. Med utrustningen är det möjligt att göra abstrakta samband mer konkreta och på så sätt göra dem enklare för eleverna att upptäcka. Slottsskolan i Borgholm har varit pilotskola och NO-läraren Marcus Sandström medverkar under caféet och ger sin syn på hur det har varit att arbeta med utrustningen i klasserna där.

Vi direktsänder föreläsningen på vår webbplats med start ca 15.00.

Datum: Den 14 januari 2014
Tid: 14.30-16.30. Kom gärna och fika med oss!
Plats: AV-Media, Nygatan 34 i Kalmar.
Pris: Det är gratis och vi bjuder på fika.
Anmälan:  Anmäl dig och dina kollegor här. 


IKT-Café den 12 februari - Att skriva sig till läsning

Jessika Ekman, Emma Falk och Linda Nilsson från Kalmarsundsskolan i Kalmar kommer och berättar om sitt arbetssätt Att skriva sig till läsning. De har jobbat med elever i förskoleklass och årskurs ett och har inspirerats av två böcker: Arne Tragetorns Att skriva sig till läsning och Erika Löfgrens Med datorn som skrivverktyg och sedan arbetat fram ett eget arbetssätt för att lära eleverna läsa och skriva. Genom att använda datorn för att lära sig skriva blir läs- och skrivprocessen mer jämlik, det blir lättare att samarbeta och det går fortare att lära eleverna läsa eftersom eleverna inte behöver lägga så stor kraft på att forma bokstäverna, enligt dem.

Vi direktsänder föreläsningen på vår webbplats med start ca 15.00.

Datum: Den 12 februari 2014
Tid: 14.30-16.30. Kom gärna och fika med oss!
Plats: AV-Media, Nygatan 34 i Kalmar.
Pris: Det är gratis och vi bjuder på fika.


IKT-Café den 25 mars - Creaza i undervisningen


Den 25 mars kommer fysik- och biologiläraren Patrik Jönsson från Sånnaskolan utanför Kristianstad hit för att prata om hur han använder online-programmet Creaza i undervisningen. Under hans snart tre yrkesverksamma år har han hunnit utsätta sina elever för otal oprövade pilotprojekt. Patrik kommer att dela med sig av sina erfarenheter från ett par projekt han gjort med hjälp av det digitala läromedlet Creaza.
Creaza består av fyra olika verktyg där du kan skapa tankekartor, serier, ljud och film. Dessutom finns färdiga ämnesmässiga mallar som hjälper dig och dina elever att komma igång. Du hittar programmet om du loggar in i mediekatalogen.

Vi direktsänder föreläsningen på vår webbplats med start ca 15.00.

Datum: Den 25 mars 2014
Tid: 14.30-16.30. Kom gärna och fika med oss!
Plats: AV-Media, Nygatan 34 i Kalmar.
Pris: Det är gratis och vi bjuder på fika.


Titta på tidigare IKT-Caféer

Du vet väl att du kan titta på tidigare IKT-Caféer på AV-Medias hemsida? Där hittar du till exempel pedagogen och bloggaren Karin Brånebäcks föreläsning Flippa klassrummet, Dan Frendins föreläsning Radion som lärresurs och Guldäppel-vinnaren Daniel Gomejzons föreläsning Framtidens idrott är här. In och titta!


Lär dig använda webben i skolan

Den 5 februari kommer Webbstjärnan till Kalmar för att tillsammans med AV-Media berätta mer om vad du som pedagog kan göra på nätet – när, var och självklart hur. En tredjedel av eleverna i den svenska skolan har inte lärt sig hantera information på webben. Det vill vi på AV-Media tillsammans med Webbstjärnan och lärarutbildningen på Linnéuniversitet ändra på genom att stötta pedagoger i arbetet med att publicera skolarbeten på nätet.
Träffa oss i Kalmar den 5 februari för att få en inblick i hur du som pedagog kan arbeta mer med internet i skolan, samt vilket stöd som vi kan ge dig. Välkommen!

OBS! Sista anmälningsdag den 7 januari 2014.

Tid: 14:30 - 17:00, den 5/2-2014
Kostnad: Kostnadsfritt
Plats: LNU, Smålandsgatan 26, Kalmar
Anmälan:  Anmäl dig och dina kollegor här 


God Jul & Gott Nytt År!

Till sist vill vi alla på AV-Media Kalmar län tacka er alla för i år och önska er en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År!