0
Delat material
Det blir fler för varje dag
0
Antal lärare
Enda länsgemensamma plattformen
0
Färre inloggningar
Samla ditt material på en plats
Plus

Pedagogens bakficka

Plus är en ny tjänst som ingår i mediekatalogen där du som lärare kan samla och dela ditt digitala material. Den enda du behöver är ditt inlogg i mediekatalogen så kommer du åt Plus oavsett var du befinner dig! Plus är pedagogens bakficka. Det som tidigare samlades i pärmar kan nu samlas digitalt. Lärandet blir mer tillgängligt, både för lärare och elever.

Underlättar planeringen

Använd upphovsrättskyddat material

Plus är ett sätt att underlätta planering och genomförande av lektioner direkt i mediekatalogen, ett verktyg som redan används flitigt av både lärare och elever. Här kan du samla alla dina digitala resurser, dela dem med andra lärare i Kalmar län och ta del av andras material. Även upphovsrättsskyddat material går att dela i verktyget eftersom vi köper in kvalitetsgranskade, åldersanpassade och reklamfria filmer med speciella rättigheter att använda i undervisningssyfte – både i och utanför skolan.

Länsgemensam plattform

För digitalt material

Plus är den enda länsgemensamma plattformen för digitalt material. Den ger alla lärare i länet möjlighet att ta del av varandras material – ett sätt att spara tid och lära av varandra! Plus ska ge mervärde till de tjänster som redan finns och används av lärarna. Det här är den enda tjänsten som har fokus på filmens förmåga att skapa en mer delaktig och tydlig inlärning för eleverna.

Tre olika nivåer

Ger mer tydlighet

I Plus finns tre olika nivåer; tema, lektionsplaneringar och pedagogiska planeringar. I teman samlar du dina favoritresurser inom ett visst område. I lektionsplaneringar kopplar du en eller flera filmer och resurser till enstaka lektioner. I pedagogiska planeringar kan du som lärare sätta samman större arbetsområden utifrån dina favoritfilmer. Här kan du göra kopplingar till Skolverkets krav och vara tydlig inför dina elever vad ni ska lära er, varför ni ska göra det och på vilket sätt det ska bedömas.

Vi hjälper dig med guldkornen

Vi skapar också innehåll

Vi på AV-Media skapar också innehåll i Plus för dig att ta del av. Ibland kan det vara svårt att hitta bland de 16 000 filmer och radioprogram som finns i mediekatalogen. Men då lyfter vi fram guldkornen – nya som lite äldre – för dig. Mediekatalogen är en plattform som vi köper in av företaget SLI AB, som också står bakom utvecklandet av Plus. Vi har, liksom andra mediecentraler i Sverige, stora förhoppningar om att detta kommer bli ett av de mest användbara verktygen för planering av lektioner och arbetsområden!