Actionkamera

Med denna Actionkamera du spela in i POV (Point of View) vinkel, vilket innebär att du ser från personens perspektiv.